KEGIATAN  RUTIN SANTRI PESANTREN CAHAYA ISLAM 

Putra : Sungai Kamuyang
Putri : Padang Kaduduk

Santri Putra

Kegiatan Halaqoh Subuh

1. Sholat Tahajjud
2. Sholat Fajar
3. Mebaca Dzikir Pagi
4. Tarjamatul Qur’an
5. Setoran Murajaah
6. Setoran Tahfizh Jadid