KEGIATAN RUTIN SANTRI

KEGIATAN RUTIN SANTRI

KEGIATAN  RUTIN SANTRI PESANTREN CAHAYA ISLAM  Putra : Sungai KamuyangPutri : Padang Kaduduk Santri Putra Kegiatan Halaqoh Subuh 1. Sholat Tahajjud2. Sholat Fajar3. Mebaca Dzikir Pagi4. Tarjamatul Qur’an5. Setoran Murajaah6. Setoran Tahfizh Jadid...